Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Erato Tekstil Moda Tasarım Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam5 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Veri Toplama birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Erato Tekstil Moda Tasarım Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. nin 5501 Sk. No:1 Kat:1 Tuna Mahallesi Çamdibi/İZMİR adresine yazılı olarak veya Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imza” ile imzalanarak erato@hs01.kep.tr veya kvkk@eratotekstil.com adresine gönderilmek suretiyle iletilebilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde, ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahipleri, başvuru formunu doldurarak formda belirtilen iletişim kanallarından şirketimize ulaştırabilirler..